O nás - Oční Klinika JL
Menu

O nás

Klinika JL je nestátní zdravotnické zařízení se sídlem na Praze 5 provozující řadu ambulantních specializací a má smlouvu se všemi zdravotními pojišťovnami. Oborem, který má na klinice nejdelší historii, je bezesporu oční oddělení, které bylo založeno MUDr. Janem Leštákem, CSc již v roce 1995. Naše klinika v současnosti vytváří nejvíce odborných publikací a jako jediné ambulantní soukromé zařízení v ČR, je oprávněna používat označení klinika (Klinika FBMI ČVUT).

Oční oddělení bylo založeno 1. března 1995 v poliklinice Lípa Centrum. Od prvních měsíců existence poskytovalo pracoviště poměrně rozsáhlé a kvalitní služby (kromě všeobecné oftalmologie, statickou perimetrii, vyšetření elektrických změn napětí oka a zrakových ústředí v mozku, test kontrastní citlivosti, denní křivku nitroočního tlaku, drobné extraokulární i nitrooční operace). Od ledna 1997 se spektrum výkonů rozrostlo o ambulantní operace katarakty. Pracoviště se tím stalo prvním oddělením v ČR, které provádělo nitrooční operace na předním segmentu oka ambulantním způsobem. V říjnu 1997 doc. MUDr. Šárka Pitrová, CSc., FEBO svým příchodem rozšířila řady lékařů na oddělení a díky své špičkové erudici a více jak 20ti leté zkušenosti s prováděním operací na předním segmentu oka významně napomohla k rozšíření spektra prováděných operací a zvýšení jejich kvality. Od listopadu 2001 sídlí Oční klinika JL ve vlastních moderních prostorách polyfunkčního objektu Kliniky JL v Praze 13.

Klinika se vzhledem k odbornému obsazení a špičkovému přístrojovému vybavení řadí mezi přední oční pracoviště v ČR. Výjimečnosti dosáhlo pracoviště v komplexnosti poskytovaných služeb. Konziliární služby jsou využívány i očními klinikami fakultních nemocnic. K operacím (hlavně katarakt) přicházejí nemocní nejen z celé ČR ale i ze zahraničí. Naším významným krokem v činnosti našeho pracoviště bylo udělení Akreditace ke školení v předatestační přípravě Ministerstvem zdravotnictví.

Nahoru Kariéra Kontakt